Ελληνικά English
Τηλέφωνα : +30-25410-75204
+30-25410-67242

Οι Υπηρεσίες μας

Στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλευτικών υπηρεσιών, η ανάληψη και επίβλεψη Οικοδομικών έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων, βιομηχανικών - ενεργειακών έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η διασφάλιση αυτών των στόχων επιτυγχάνεται από την εμπειρία των μηχανικών, όσο και σε επίπεδο ομαδικής συνεργασίας.

Αντικείμενο μας:

  • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου
  • Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Μελέτη - Επίβλεψη)
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Μελέτη - Επίβλεψη)
  • Διοίκηση Έργων (Project Management)
  • Παραλαβή και Εκκίνηση Εγκαταστάσεων (Commissioning and start - up assistance)
  • Επιβλέψεις κατασκευής έργων
  • Ενεργειακές Μελέτες, Παραγωγή Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας, ΑΠΕ
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
Διοίκηση Έργου
Ο διαχειριστής έργου (project manager) επιτελεί ταυτόχρονα πολλές εργασίες. Πρέπει, να λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα σχετικά με τη χρήση πόρων, προσαρμογές του χρονοδιαγράμματος, θέματα προϋπολογισμού, διαχείριση ανθρώπινων σχέσεων, επικοινωνία, και τεχνικά προβλήματα.
Ανάπτυξη – Αξιοποίηση Ακινήτων

Η Εταιρία μας ερευνά συνέχεια την αγορά ακινήτων της παραθαλάσσιας περιοχής της Ελλάδας και κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και έχει αναλάβει projects εκμετάλευσης.

Ενέργεια

Μελέτη - επίβλεψη - Κατασκευή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στόχος μας είναι η σωστή Οικονομοτεχνική Μελέτη και η εφαρμογή αυτής σε όλα τα επίπεδα, τόσο αδειοδότησης, όσο και κατασκευής - συντήρησης.

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Αντικείμενο μας είναι η μελέτη - επίβλεψη εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης, Ανυψωτικών συστημάτων, εγκαταστάσεων ισχυρών ρευμάτων, εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων.

Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας
Η εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας αποτελεί σήμερα βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη πορεία κάθε επιχείρησης. Πρέπει να θεσμοθετήσει και να εφαρμόζει μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις ποιότητας όπως τις έχει θέσει το πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σε συνδυασμό πάντοτε με τις νομοθετικές απαιτήσεις.
Τεχνικοί Ασφαλείας
Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη και στους εργαζομένους υποδείξεις και συμβουλές είτε γραπτά είτε προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Η ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία για όλες τις επιχειρήσεις

Με την γκάμα των Συμβουλευτικών μας Υπηρεσιών, εξασφαλίζουμε την μέγιση δυνατή ποιότητα εργασιών για όλους τους πελάτες μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν σωστή διοίκηση, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της επένδυσης τους.

Εισαγωγή

Τ.Ε.ΚΑΤ. Η Τεχνική Εταιρία με την πολυετή εμπειρία της, καλύπτει τις επιθυμίες όλων των πελατών της, στους τομείς μελέτης και κατασκευής, ποιότητας υλικών, ποιότητας κατασκευής, τήρηση χρονοδιαγράμματος, ασφάλειας εργασιών σε πολύ προσιτό κόστος.

Αντικείμενο. Η εταιρεία ασχολείται με την εκπόνηση μελετών, οικοδομικές άδειες, κατασκευή κτηριακών έργων, κατασκευή έργων υποδομής, ενεργειακές επιθεωρήσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, θερμοπροσόψεις τοπογραφικές εργασίες, ανακαινίσεις, καθώς και με κάθε εργασία αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών και Εργασίες Πρασίνου.

Τα Νέα μας

Επικοινωνία

Τ.Ε.ΚΑΤ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4χλμ Ξάνθης - Καβάλας
Ξάνθη, 67100

+302541075204
tekat@balkangate.com