Ελληνικά English
Τηλέφωνα : +30-25410-75204
+30-25410-67242

Τοπογραφικές εργασίες και μελέτες οδοποιίας

Αποτύπωση

Για να γίνει μία σωστή σύνταξη μελέτης θα πρέπει να προηγηθεί η αποτύπωση της περιοχής για να μπορεί ο μελετητής να λάβει υπόψην του την μορφολογία του εδάφους και τα όρια της ιδιοκτησίας.

Για να γίνει η αποτύπωη απαιτείται η χρήση κατάλληλων τοπογραφικών οργάνων που ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας μπορεί να είναι ένας γεωδαιτικός σταθμός ή ένα διπλόσυχνο GPS. Όλες οι αποτυπώσεις μας είναι εξαρτημένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87.

Γεωδετικός Σταθμός GPS


Μελέτη

Για την σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος γίνεται χρήση κατάλληλων προγραμμάτων, αφού ληφθούν υπόψην στοιχεία που αφορούν το εν λόγω ακίνητο.

Πολύ πιο περόπλοκη είναι η μελέτη οδοποιίας. Ανάλογα με το μήκος και το εύρος κατάληψης, τα σημεία που θα πρέπει να αποτυπωθούν είναι πολλά και ο μελετητής θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις.

Έτσι έχοντας τις προδιαγραφές της οδοποιίας που θα κατασκευαστεί, ο μελετητής θα πρέπει να δημιουργήσει με τα σημεία από την αποτύπωση στο πεδίο το ψηφιακό μοντέλο εδάφους DTM, την χάραξη, την μηκοτομή, τις διατομές και τέλος τους Πίνακες Χωματισμών.

Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους Χάραξη Οδού Οριζοντιογραφία
     
Διατομές Μηκοτομή Εκτύπωση


Χάραξη

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης θα πρέπει να εξαχθούν τα σημεία για να μπορέσει να γίνει η χάραξη στο πεδίο.Σε ένα τοπογραφικό αυτά τα σημεία είναι τα όρια του οικοπέδου και των κτηρίων που θα κατασκευαστούν. Σε μία οδοποιία είναι η χάραξη του άξονα κα τον ορίων ανά στρώση. Η χάραξη γίνεται πάλι με την χρήση ενός γαιωδετικού σταθμού ή ενός GPS.


Εισαγωγή

Τ.Ε.ΚΑΤ. Η Τεχνική Εταιρία με την πολυετή εμπειρία της, καλύπτει τις επιθυμίες όλων των πελατών της, στους τομείς μελέτης και κατασκευής, ποιότητας υλικών, ποιότητας κατασκευής, τήρηση χρονοδιαγράμματος, ασφάλειας εργασιών σε πολύ προσιτό κόστος.

Αντικείμενο. Η εταιρεία ασχολείται με την εκπόνηση μελετών, οικοδομικές άδειες, κατασκευή κτηριακών έργων, κατασκευή έργων υποδομής, ενεργειακές επιθεωρήσεις, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, θερμοπροσόψεις τοπογραφικές εργασίες, ανακαινίσεις, καθώς και με κάθε εργασία αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών και Εργασίες Πρασίνου.

Τα Νέα μας

Επικοινωνία

Τ.Ε.ΚΑΤ. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
4χλμ Ξάνθης - Καβάλας
Ξάνθη, 67100

+302541075204
tekat@balkangate.com